Ons laatste nieuws

22 NOVEMBER 2016

Groene Vink behaald voor berichten 2017!

NederCare heeft het traject voor de Groene Vink voor het berichtenverkeer 2017 voor iWMO 2.1 en iJW 2.1 succesvol afgerond.
2 NOVEMBER 2016

Verbetering facturatieproces met behulp van controle-overzichten

Al enige tijd merkten wij dat een groot deel van de meldingen bij support te maken had met facturatie. Om die reden is gezocht naar mogelijkheden om de sturing en inrichting van dit proces te verbeteren en is gekozen voor het ontwikkelen van een aantal controle-overzichten.
25 OKTOBER 2016

Ketentest XML-berichten gaat niet door

Tot onze grote teleurstelling hebben wij bericht gekregen van i-Sociaal Domein gemeenten en zorgaanbieders dat de ketentest voor XML-berichten geen doorgang kan vinden. Wel gaat de toetsing in het kader van het Groene Vink-traject gewoon door en mogelijk kan NederCare nog deelnemen aan een specifieke ketentest, omdat wij de software voor het nieuwe berichtenverkeer al zo goed als klaar hebben en King en de VNG ter voorbereiding op de grote ketentest een specifieke test met onze software wilden uitvoeren.
7 OKTOBER 2016

Animatie: MoreCare4 biedt optimale ondersteuning werkproces!

De doorontwikkeling van MoreCare4 verloopt voorspoedig en inmiddels is de applicatie zover dat ook de hulpverleners in de intramurale zorg volledig met MoreCare4 kunnen werken. In een nieuwe animatie tonen wij hoe het werkt.
29 SEPTEMBER 2016

Release 1.4 MoreCare4: workflow vanuit perspectief gebruiker

Onlangs is versie 1.4 van MoreCare4 verschenen. In deze jongste release is heel veel nieuwe functionaliteit opgenomen. Tijdens een speciale presentatie voor de leden van het Platform MoreCare4 is hierover uitleg gegeven en is met veel enthousiasme op de uitbreiding gereageerd.