Ons laatste nieuws

2 DECEMBER 2016

Enthousiaste reacties voor workflow in MoreCare4

Op 16 november jl. was er opnieuw een bijeenkomst voor Projectleiders MoreCare4, georganiseerd door het Team Beheer en Implementatie van het Platform MoreCare4 . Rond het thema workflow. Van diverse kanten werd belicht wat workflow is, wat dit betekent in een organisatie, hoe dit kan helpen om processen te optimaliseren en op welke manier dit wordt opgenomen in MoreCare4.
29 NOVEMBER 2016

Kompaan en De Bocht kiest voor MoreCare4

Na een uitvoerig selectietraject heeft jeugdzorginstelling Kompaan en De Bocht uit Brabant gekozen voor het ECD van NederCare: MoreCare4. Tijdens de selectie waren gebruiksgemak voor de hulpverlener en goede ondersteuning van de werkprocessen erg belangrijk. Momenteel loopt het implementatietraject richting de in gebruik name per 1 januari 2017.
25 NOVEMBER 2016

PSW Roermond kiest voor nieuwe manier van werken met MoreCare4

Betere zorg voor de cliënten staat centraal bij keuze van een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) PSW (gehandicaptenzorg) heeft gekozen voor MoreCare4 als nieuw ECD. De selectie vond plaats uit het aanbod van negen leveranciers via selectiecriteria allen rondom de ondersteuning van de nieuwe manier van werken. PSW wil bevorderen dat dat mensen met een verstandelijke handicap een volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving en zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven.
22 NOVEMBER 2016

Groene Vink behaald voor berichten 2017!

NederCare heeft het traject voor de Groene Vink voor het berichtenverkeer 2017 voor iWMO 2.1 en iJW 2.1 succesvol afgerond.
2 NOVEMBER 2016

Verbetering facturatieproces met behulp van controle-overzichten

Al enige tijd merkten wij dat een groot deel van de meldingen bij support te maken had met facturatie. Om die reden is gezocht naar mogelijkheden om de sturing en inrichting van dit proces te verbeteren en is gekozen voor het ontwikkelen van een aantal controle-overzichten.