Ons laatste nieuws

2 JANUARI 2017

Marktonderzoek gehandicaptenzorg: doe mee!

NederCare heeft de ambitie om door te blijven groeien in de gehandicaptenzorg. We willen daarom MoreCare4 zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van de sector. Momenteel wordt door Stichting Digitale Zorg een marktonderzoek uitgevoerd. Dit marktonderzoek brengt de wensen van de sector ten aanzien van de digitale ondersteuning in kaart: http://digitalezorg.polldaddy.com/s/vg.
23 DECEMBER 2016

MoreCare4 uitgebreid met workflow engine

Deze week is versie 1.5 van MoreCare4 uitgeleverd. De belangrijkste nieuwe functionaliteit is de workflow engine. Dit biedt krachtige mogelijkheden waarmee uiteindelijk de volledige applicatie bestuurd kan worden vanuit het eigen bedrijfsproces. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan in de widget relatiebeheer, de agenda en de wizard zorgaanbod.
23 DECEMBER 2016

Maninfo versie 2.0 eind december beschikbaar

Eind 2016 zal de vernieuwde module ManInfo beschikbaar komen. Bij de verbetering is gestreefd naar een efficiënt en beheersbaar product. Hieronder verstaan wij goed gedocumenteerd, eenvoudig te bewerken, een goede technische architectuur, toekomstbestendig en in staat tot het leveren van voldoende informatie. Met voldoende informatie bedoelen wij goede overzichten met betrekking tot de productie, facturatie, wachtlijsten, in- en uitstroomgegevens, bezetting en caseload. Dit impliceert dat het geen maatwerkproduct is per zorgaanbieder, maar een duidelijk technisch fundament dat als basis dient voor rapportages voor klanten (zorgaanbieders).
20 DECEMBER 2016

Care4Classic klaar voor berichtenverkeer 2017

Onlangs is versie 4.9.28 van Care4Classic vrij gegeven. In deze versie zitten de volgende nieuwe functionaliteiten: > DSM-5 > wijzigingen in de DBC-facturatie als gevolg van wettelijke regelgeving > Berichtenverkeer 2017.
2 DECEMBER 2016

Vernieuwing maninfo met input klanten

We zijn begonnen met het vernieuwen en verbeteren van de mogelijkheden voor het genereren van managementinformatie uit (More)Care4. Tijdens de laatste themabijeenkomst voor gebruikers is dit in een presentatie toegelicht.