Ons laatste nieuws

11 MEI 2017

PSW fantastische toolbox beschikbaar

PSW hanteert voor de eigen organisatie een fantastische toolbox als kennisbank. Medewerkers kunnen hierin alle zorginhoudelijke informatie vinden, maar ook alle gebruikte sjablonen. Verder wordt aan de hand van instructiefilmpjes uitgelegd hoe bijvoorbeeld het EPD MoreCare4 werkt. Per functionaliteit is een helder instructiefilmpje beschikbaar. In een duidelijk overzicht is snel zichtbaar welke informatie toegesneden is op de vraag van de medewerker. Er is eveneens een overzicht van veelgestelde vragen.
9 MEI 2017

Certificaat ZekeREzorg behaald!

Zoals al eerder gemeld is NederCare al enige tijd bezig met de certificering van de AOIC-processen. Inmiddels is dit traject afgerond met de afgifte van een certificaat volgens het NOREA-kader ZekeREzorg:
5 MEI 2017

Berichtenverkeer in XML: extra aandacht voor facturatie en installatie MoreCare4 1.6.2 en Care4Classic 4.9.28.3!

Het berichtenverkeer voor de Jeugdwet en WMO migreert per 12 juni a.s. van versie 2.0 naar 2.1. Dit betekent een grote verandering; met name omdat de 2.0 berichten als bestand met platte tekst in versie 2.1 worden verwerkt als XML-bestand. Vervolgens kunnen de berichten alleen als ZIP-bestand worden geüpload naar Vecozo. Ook de JW303- en WMO303- bestanden zijn in XML-format en moeten per factuur gezipt en geüpload worden naar Vecozo. Wij hebben vanaf versie 4.9.28.X de aanpassingen in het berichtenverkeer verwerkt in Care4Classic. We raden alle klanten aan om de releasenotes van Care4Classic goed in de gaten te houden, omdat hierin vermeldt wordt of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn, die van invloed zijn op het berichtenverkeer 2.1. Verder betekent het voor veel van onze klanten de installatie en inrichting van een, voor deze nieuwe versie van het berichtenverkeer noodzakelijke, API-server (Application Programming interface). Deze API communiceert met Care4, zet het bericht klaar in XML-format en zorgt voor de communicatie met Vecozo (op basis van een zogenaamd systeemcertificaat).
4 MEI 2017

Anita Dellebeke, applicatiebeheerder via Quattri

Vorig jaar is NederCare een strategisch partnerschap aangegaan met Quattri en sindsdien worden medewerkers van Quattri bij diverse klanten van NederCare ingehuurd. In de komende tijd zullen zij zich nader voorstellen. Hieronder volgt een nadere kennismaking met Anita Dellebeke: "Vanuit Quattri ben ik actief bij verschillende zorginstellingen in het land. Mijn werkzaamheden omvatten implementatie van applicaties of bepaalde functionaliteiten zoals een elektronisch cliënt dossier, planning en registratie. Ook richt ik me op het ondersteunen van applicatiebeheerders bij inrichtingsvragen of procesoptimalisatie.
4 MEI 2017

Gebruikersvereniging over thema dataveiligheid

Tijdens de bijeenkomst van de Gebruikersvereniging op 11 april jl. is uitvoerig stil gestaan bij de veiligheid van de data in MoreCare4. Dit onder andere naar aanleiding van het feit dat NederCare is begonnen aan het traject voor certificering volgens de NEN7510.