Ons laatste nieuws

30 JUNI 2017

Combinatie Jeugdzorg zet eerste stappen met gebruik cliëntportaal

Combinatie Jeugdzorg is gestart met de ingebruikname van het cliëntportaal. Hiermee wordt beoogd dat er meer openheid, transparantie en gedeeld eigenaarschap van dossiers ontstaat, in het belang van cliënten en de doelstellingen van Combinatie Jeugdzorg.
29 JUNI 2017

Blockchain oplossing voor de administratieve druk?

Vrijwel gelijktijdig zijn twee artikelen verschenen waarin Thomas Geelkerken zijn visie uiteenzet en onderbouwt. Lees het artikel op de website van Pluryn en op AG Connect. Thomas Geelkerken, informatiemanager bij Pluryn, is een groot voorstander van blockchain. Blockchain vormt een antwoord op de (enorm) toegenomen administratieve druk in de samenwerking tussen zorginstellingen en gemeenten sinds ‘de transitie’ in 2015 een feit werd. Blockchain  versoepelt en versimpelt. “Het werkt als een digitaal grootboek waartoe alle betrokken partijen toegang hebben en waarin ze alle transacties kunnen zien”, zoals Thomas het…
8 JUNI 2017

Pluryn omarmt MoreCare4 voor Intermetzo en De Hoenderloo Groep

Pluryn heeft besloten MoreCare4 als haar nieuwe elektronische cliënten dossier (ECD) te gaan gebruiken bij Intermetzo en De Hoenderloo Groep (DHG). Pluryn en NederCare werken via een platform organisatie van 26 klanten al een aantal jaar nauw samen aan de ontwikkeling van MoreCare4. Aart Slob, directeur bedrijfsvoering van Pluryn: 'We verwachten in de komende jaren een enorme verschuiving in de mogelijkheden van een elektronisch cliënten dossier. Regie bij cliënten, eHealth, blended care en nog veel meer ontwikkelingen, stellen nieuwe eisen aan het ECD. We zoeken daarom naar een partij, die bovenop deze ontwikkeling zit en waarmee wij samen in de komende jaren verder werken aan de ontwikkeling van het ECD van overmorgen. MoreCare4 is vandaag al een heel goed ECD en onze samenwerking van de afgelopen 2 jaar heeft Pluryn ervan overtuigd dat we met NederCare de gewenste samenwerkingspartner gevonden hebben'.
11 MEI 2017

PSW fantastische toolbox beschikbaar

PSW hanteert voor de eigen organisatie een fantastische toolbox als kennisbank. Medewerkers kunnen hierin alle zorginhoudelijke informatie vinden, maar ook alle gebruikte sjablonen. Verder wordt aan de hand van instructiefilmpjes uitgelegd hoe bijvoorbeeld het EPD MoreCare4 werkt. Per functionaliteit is een helder instructiefilmpje beschikbaar. In een duidelijk overzicht is snel zichtbaar welke informatie toegesneden is op de vraag van de medewerker. Er is eveneens een overzicht van veelgestelde vragen.
9 MEI 2017

Certificaat ZekeREzorg behaald!

Zoals al eerder gemeld is NederCare al enige tijd bezig met de certificering van de AOIC-processen. Inmiddels is dit traject afgerond met de afgifte van een certificaat volgens het NOREA-kader ZekeREzorg: