Ons laatste nieuws

2 FEBRUARI 2018

Updates nodig voor Berichtenverkeer vanaf 2018

Vanaf 1 april 2018 is er een nieuwe versie van het Berichtenverkeer operationeel. NederCare werkt volop aan de voorbereiding hiervan, maar het betekent in ieder geval voor alle klanten een update van Care4Classic naar versie 4.9.29, van MoreCare4 naar versie 1.10 en ook naar versie 1.10 van de API. Naar verwachting komen deze nieuwe versies omstreeks 25 februari a.s. beschikbaar. De nieuwe versie worden momenteel getest en hieronder volgt een overzicht van de veranderingen in het Berichtenverkeer voor iJW 2.2 en WMO 2.2: In het declaratiebericht of de factuur worden niet langer adresgegevens meegestuurd. Het BSN volstaat. De retour-codelijst van het…
9 NOVEMBER 2017

Nieuwe Monitor JeugdzorgPlus

Per 01-01-2018 wordt een nieuwe dataset van de Monitor JeugdzorgPlus in gebruik genomen.  Naar verwachting wordt de nieuwe dataset deze maand definitief vastgesteld door Jeugdzorg Nederland. NederCare heeft als softwareleverancier van veel JeugdzorgPlus aanbieders hierover al verschillende malen contact gehad met Jeugdzorg Nederland. Tot op heden vullen de meeste instellingen handmatig alle gegevens in de monitor applicatie. De bedoeling is dat er een nieuwe koppeling gerealiseerd wordt in het 1e kwartaal van 2018. Dit betekent dat de nieuwe gevraagde gegevens vanaf 01-01-2018 geregistreerd moeten worden in het ECD. NederCare zal er voor zorgen dat de gegevens vanaf genoemde datum geregistreerd…
30 JUNI 2017

VIR e-Care Solutions kiest, net als NederCare, Gilde als platform voor duurzame groei

Arnhem, juni 2017 – VIR e-Care Solutions (“VIR”), ontwikkelaar van softwareapplicaties voor de Nederlandse revalidatiezorg, kiest Gilde Equity Management Benelux (“Gilde”) als partner om verdere duurzame groei te realiseren. In 2016 en eerder dit jaar kozen respectievelijk Impulse Info Systems (“Impulse”) en NederCare al voor Gilde. VIR, NederCare en Impulse zijn marktleider in medisch specialistische revalidatiezorg, de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg en hebben gezamenlijk de ambitie om marktleider te worden in aanpalende segmenten waar ze actief zijn, zoals de geriatrische revalidatiezorg en de gehandicaptenzorg. Gilde zal haar kapitaal en ervaring in de IT-zorgsector inzetten om de groep verder uit te bouwen.
30 JUNI 2017

Voorbereiding op vervallen Jeugd DBC per 1-1-2018

Per 1-1-2018 vervalt de systematiek voor de bekostiging van de GGZ voor jeugd. Dit heeft een grote impact op diverse procedures en werkwijzen.
30 JUNI 2017

Berichtenverkeer 2.1 uitrol verloopt naar verwachting

Inmiddels verloopt 85% van het Berichtenverkeer 2.1 naar wens. Na een intensieve voorbereidingsperiode en in nauwe samenwerking met alle klanten is op 12 juni jl. de nieuwe versie van het Berichtenverkeer in gebruik genomen. Zeker de eerste week waren er wat aanloopproblemen, maar dankzij de inzet van alle betrokkenen konden die ook snel worden opgelost.