Ons laatste nieuws

30 JUNI 2017

Voorbereiding op vervallen Jeugd DBC per 1-1-2018

Per 1-1-2018 vervalt de systematiek voor de bekostiging van de GGZ voor jeugd. Dit heeft een grote impact op diverse procedures en werkwijzen.
30 JUNI 2017

Berichtenverkeer 2.1 uitrol verloopt naar verwachting

Inmiddels verloopt 85% van het Berichtenverkeer 2.1 naar wens. Na een intensieve voorbereidingsperiode en in nauwe samenwerking met alle klanten is op 12 juni jl. de nieuwe versie van het Berichtenverkeer in gebruik genomen. Zeker de eerste week waren er wat aanloopproblemen, maar dankzij de inzet van alle betrokkenen konden die ook snel worden opgelost.
30 JUNI 2017

Combinatie Jeugdzorg zet eerste stappen met gebruik cliëntportaal

Combinatie Jeugdzorg is gestart met de ingebruikname van het cliëntportaal. Hiermee wordt beoogd dat er meer openheid, transparantie en gedeeld eigenaarschap van dossiers ontstaat, in het belang van cliënten en de doelstellingen van Combinatie Jeugdzorg.
29 JUNI 2017

Blockchain oplossing voor de administratieve druk?

Vrijwel gelijktijdig zijn twee artikelen verschenen waarin Thomas Geelkerken zijn visie uiteenzet en onderbouwt. Lees het artikel op de website van Pluryn en op AG Connect. Thomas Geelkerken, informatiemanager bij Pluryn, is een groot voorstander van blockchain. Blockchain vormt een antwoord op de (enorm) toegenomen administratieve druk in de samenwerking tussen zorginstellingen en gemeenten sinds ‘de transitie’ in 2015 een feit werd. Blockchain  versoepelt en versimpelt. “Het werkt als een digitaal grootboek waartoe alle betrokken partijen toegang hebben en waarin ze alle transacties kunnen zien”, zoals Thomas het…
8 JUNI 2017

Pluryn omarmt MoreCare4 voor Intermetzo en De Hoenderloo Groep

Pluryn heeft besloten MoreCare4 als haar nieuwe elektronische cliënten dossier (ECD) te gaan gebruiken bij Intermetzo en De Hoenderloo Groep (DHG). Pluryn en NederCare werken via een platform organisatie van 26 klanten al een aantal jaar nauw samen aan de ontwikkeling van MoreCare4. Aart Slob, directeur bedrijfsvoering van Pluryn: 'We verwachten in de komende jaren een enorme verschuiving in de mogelijkheden van een elektronisch cliënten dossier. Regie bij cliënten, eHealth, blended care en nog veel meer ontwikkelingen, stellen nieuwe eisen aan het ECD. We zoeken daarom naar een partij, die bovenop deze ontwikkeling zit en waarmee wij samen in de komende jaren verder werken aan de ontwikkeling van het ECD van overmorgen. MoreCare4 is vandaag al een heel goed ECD en onze samenwerking van de afgelopen 2 jaar heeft Pluryn ervan overtuigd dat we met NederCare de gewenste samenwerkingspartner gevonden hebben'.