Ons laatste nieuws

25 JANUARI 2015

NederCare betrekt nieuwe huisvesting

Per 1 maart a.s. betrekt NederCare een nieuwe kantoorruimte. Het nieuwe adres wordt: Lunet 10A, 3905 NW Veenendaal Telefoonnummer en postadres blijven ongewijzigd.  …
24 JANUARI 2015

Platform MoreCare4 succesvol op weg!

Sinds 1,5 jaar is een groep klanten samen met NederCare op weg naar een totale vernieuwing van het elektronisch cliënten en patiëntendossier Care4 onder de naam MoreCare4. Hierbij wordt gewerkt volgens de scrummethode waarbij gebruikers nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. In korte blokken (sprints) worden deze ontwikkeld, zodat resultaten snel terug­gekoppeld en bijgesteld kunnen worden. Inmiddels is een eerste geheel van functio­naliteiten zo ver, dat dit in de praktijk getoetst…
24 JANUARI 2015

Pilot MoreCare4 Cello sluit aan op vernieuwing Ondersteuningsplan

  Cello is gestart met een pilot in het kader van de ontwikkeling van het electronisch cliëntendossier  MoreCare4. Met een geselecteerde groep persoonlijk begeleiders en coördinerend begeleiders worden de eerste nieuw ontwikkelde onderdelen van MoreCare4 in de praktijk getoetst. De pilot sluit aan bij de wens van Cello om het Ondersteuningsplan te vernieuwen en te actualiseren. Met deze pilot heeft Cello de kans om te kijken of functionaliteit van het vernieuwde Care4  goede aanknopings­punten biedt…
23 JANUARI 2015

Innovatie in zorg; Financieel Dagblad

In november 2014 heeft het Financieel Dagblad aandacht besteed aan ‘Innovatie in Zorg’ . Wij brengen graag het interview met uw drie collegabestuurders van Dr. Leo Kannerhuis, Cello en Horizon Jeugdzorg onder de aandacht. In dezelfde bijlage geeft NederCare kort haar visie op de rol van ICT in de transitie van de zorg (“ICT geeft de cliënt regie”). Wat brengt de decentralisatie op lange termijn ICT geeft de client regie…