Ons laatste nieuws

24 JANUARI 2015

Pilot MoreCare4 Cello sluit aan op vernieuwing Ondersteuningsplan

  Cello is gestart met een pilot in het kader van de ontwikkeling van het electronisch cliëntendossier  MoreCare4. Met een geselecteerde groep persoonlijk begeleiders en coördinerend begeleiders worden de eerste nieuw ontwikkelde onderdelen van MoreCare4 in de praktijk getoetst. De pilot sluit aan bij de wens van Cello om het Ondersteuningsplan te vernieuwen en te actualiseren. Met deze pilot heeft Cello de kans om te kijken of functionaliteit van het vernieuwde Care4  goede aanknopings­punten biedt…
23 JANUARI 2015

Innovatie in zorg; Financieel Dagblad

In november 2014 heeft het Financieel Dagblad aandacht besteed aan ‘Innovatie in Zorg’ . Wij brengen graag het interview met uw drie collegabestuurders van Dr. Leo Kannerhuis, Cello en Horizon Jeugdzorg onder de aandacht. In dezelfde bijlage geeft NederCare kort haar visie op de rol van ICT in de transitie van de zorg (“ICT geeft de cliënt regie”). Wat brengt de decentralisatie op lange termijn ICT geeft de client regie…