20 DECEMBER 2019

Wzd functionaliteit in MoreCare4

Per 01 januari 2020 wordt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht voor o.a. de gehandicaptenzorg. Al vanaf maart 2019 is bij NederCare een themagroep actief om de consequenties van deze nieuwe wet in kaart te brengen in relatie tot gewenste en aangepaste functionaliteit in (More)Care4. In de laatste release van MoreCare4, versie 2.1, zijn de benodigde aanpassingen doorgevoerd.

Woensdag 11 december is het resultaat gepresenteerd aan de leden van de themagroep en de klanten die het betreft. Zonder uitzondering werd de versie zeer positief ontvangen.
Alle aanwezigen werden bijzonder blij en enthousiast van de nieuwe functionaliteit. Een eerste stap in de implementatie van de nieuwe wet is daarmee gezet.
Klanten moeten de Wzd vormgeven in het zorginhoudelijke proces. Goede ondersteunende functionaliteit in het ECD help daarbij enorm.