18 DECEMBER 2015

Wijziging zorgverzekering DSW

De twee zorgkantoren van DSW worden samengevoegd per januari 2016 en dit heeft gevolgen voor de uzovicodes en de facturatie. Het betreft uzovicode 5522 (Zorgkantoor Nieuwe Waterweg-Noord) en 5519 (Zorgkantoor Delft Westland Oostland). Vanaf 1 januari 2016 vervalt code 5519 en wordt alles opgenomen in code 5522.

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2016 alle indicaties van code 5519 moeten worden gezien als een indicatie van code 5522. In Care4 moet dus voor code 5519 vanaf 1 januari 2016 een nieuwe uzovicode (te weten code 5522) met type overgang = “neem nummer van prestatiedatum” worden toegevoegd.

Let op:  facturen over 2015 moeten nog wel naar code 5519 gestuurd worden.