26 JUNI 2015

Wijziging aanlevering jeugdhulp (PGB) aan CBS

Per 1 juli a.s. heeft het CBS de specificaties voor de (verplichte) gegevensaanlevering m.b.t. Jeugdhulp aan het CBS gewijzigd. Het houdt in dat de, via een PGB geleverde jeugdhulp, niet meer door de zorgaanbieders aangeleverd behoeft te worden. Deze wijziging heeft geen wijziging in de procedures in Care4 tot gevolg. Mogelijk moet in de inrichting bij de omcodering van de “financieringsvorm” naar de CBS- codering, worden ingegeven dat PGB’s niet mee gaan in de CBS-Export.