30 JUNI 2017

Voorbereiding op vervallen Jeugd DBC per 1-1-2018

Per 1-1-2018 vervalt de systematiek voor de bekostiging van de GGZ voor jeugd. Dit heeft een grote impact op diverse procedures en werkwijzen.

Binnen NederCare is een projectgroep begonnen met de voorbereiding hierop onder andere door te inventariseren welke effecten er verwacht mogen worden en hoe dit vertaald moet worden in de software. Wij doen dit graag samen met betrokken klanten en nodigen alle klanten met jeugd-DBC’s uit contact op te nemen met NederCare of de eigen consultant.