13 AUGUSTUS 2019

Verwijsindex: je weet niet, wat je niet weet

Fleur is 16 jaar en woont thuis samen met haar 4-jarige broertje Tom en 8-jarige autistisch zusje Laura. Haar vader heeft een drukke baan en is vaak weg. Moeder zorgt voor haar 3 kinderen en is hierdoor vaak gestrest en moe. De schoolresultaten van Fleur gaan achteruit. Fleur zegt dat ze thuis veel moet regelen, omdat moeder het niet alleen redt. Als vader thuis is, is hij vaak boos en probeert Fleur met Tom en Laura te spelen.

Mieke van Jeugdhulp Keigoed ondersteunt Fleur. In de Verwijsindex laat ze zien dat ze betrokken is bij Fleur. Op het moment dat ze een signaal verstuurt, ontvangt ze direct twee matches terug. De eerste match komt vanuit de basisschool van Tom. De andere match komt vanuit een GGZ-instelling die hulp verleent aan Laura. Na toestemming van Fleur kan Mieke contact opnemen met deze betrokkenen. Zo kan Mieke in een zo vroeg mogelijk stadium samenwerking opzetten en kan er samen één plan opgesteld worden.

Voordelen van verwijsindex

De Verwijsindex heeft meerdere voordelen. Het helpt om (vroegtijdige) samenwerking tussen betrokken professionals te realiseren en levert tijdwinst in het contact en coördinatie van hulpverlening. Nieuwe informatie over de situatie van de jeugdige krijg je direct binnen, waardoor betere afstemming mogelijk is. Daarbij is de Verwijsindex opgezet volgens “privacy-by-design’; heel veilig dus.

Wat kan je doen om de Verwijsindex in jouw organisatie te gaan gebruiken?

Het is belangrijk dat professionals goed geïnformeerd worden over de functies en het gebruik van de Verwijsindex. Bij het implementeren is het belangrijk om de professionals mee te laten beslissen over de signaleringscriteria en de invulling van het werkproces. Door hen te betrekken voelen ze zich gehoord en voelen zij zich prettig bij het signaleren. Vervolgens kan het helpen om de Verwijsindex onder de aandacht te brengen en te houden in overlegvormen. Het bespreekbaar maken zorgt voor herkenbaarheid en zal de handelingsverlegenheid doen dalen.  Zorg daarnaast voor goede faciliteiten waardoor de professionals het systeem optimaal gebruiken. Als laatste is het belangrijk dat het management de Verwijsindex steunt en voldoende aandacht en tijd vrijstelt voor het gebruik.

Over tijd gesproken: In een volgend artikel zullen we uiteenzetten hoe een (eventuele) koppeling tussen MoreCare4 en de Verwijsindex veel tijd kan besparen…

Thorax

Thorax (www.Thorax.nl). is een organisatie die graag naast de hulpverlener staat. We adviseren organisaties in het sociaal domein op het snijvlak van werkproces en IT-toepassingen. De kennis die we hebben vergaard over vroegsignalering en de Verwijsindex zetten we in advies – en begeleidingstrajecten in. We leggen digitale verbindingen waardoor jullie dienstverlening soepeler en accuraat verloopt. Wellicht ook bij een koppeling tussen de Verwijsindex en jullie MoreCare4. Wordt vervolgd…

Mocht je meer willen weten dan kun je contact opnemen met Tessa Disco (disco@thorax.nl Of 06 44 12 93 12)