23 SEPTEMBER 2019

Verwijsindex helpt het gezin sneller en makkelijker in beeld te krijgen

Hoe krijg je het gezin sneller en makkelijker in beeld?

In de vorige nieuwsbrief hebben we een blik mogen werpen op de gezinssituatie van Fleur. Fleur krijgt ondersteuning van Mieke, die werkzaam is bij de fictieve hulpverleningsorganisatie Jeugdhulp Keigoed. In dit artikel willen we graag de situatie vanuit Mieke gaan bekijken. Naast Fleur heeft Mieke namelijk nog een aantal andere gezinnen die ze begeleidt. Door de soms complexe gezinnen en vele andere hulpverleningsorganisaties vindt Mieke het prettig om de situatie van haar gezinnen helder te hebben. Mieke houdt daardoor alles netjes bij in MoreCare4. Soms mist Mieke echter nog wat informatie en geeft ze, als ze hier aan denkt en tijd voor heeft, ook nog een signaal af in de regionale Verwijsindex. Dit helpt haar om een goed beeld te krijgen van de eventuele betrokkenen en zo nodig hier in een vroeg stadium mee af te stemmen. Super resultaat, maar in de praktijk schiet deze signalering er vaak bij in omdat het haar wel erg veel extra tijd kost; moet ze op een andere plek weer dezelfde gegevens invoeren… Dit moet toch makkelijker en sneller kunnen…. ?!

Koppeling tussen MoreCare4 en de Verwijsindex

Iedere organisatie gebruikt zijn eigen registratiesysteem om de hulpverlening die geboden wordt, vast te leggen. Zo is Mieke ook dagelijks actief in MoreCare4 en is hierdoor bekend met het gebruik hiervan. Daarnaast werkt Mieke met de Verwijsindex. Thorax heeft momenteel meerdere koppelingen tussen registratiesystemen en (alle) Verwijsindexen in beheer. Door bijvoorbeeld MULTIsignaal te koppelen aan MoreCare4 levert dit zowel kwalitatieve als kwantitatieve voordelen op. Wat zijn de voordelen voor Mieke?

Voordelen koppeling

Allereerst maakt de koppeling het signaleren een stuk makkelijker. Mieke hoeft namelijk niet opnieuw in te loggen in de regionale Verwijsindex, maar dit kan in MoreCare4, waar ze toch al dagelijks gebruik van maakt. Mochten er matches ontstaan, is dit ook direct zichtbaar in het netwerk van de jongere. Dit biedt het volgende voordeel: alle informatie staat op één plaats in Mieke’s veilige en bekende registratiesysteem: MoreCare4. Informatie hoeft niet langer bij elkaar gezocht te worden en zal altijd up-to-date zijn. Door de resultaten zal Mieke meer gemotiveerd zijn om signalen af te geven en zal het aantal signalen ook daadwerkelijk stijgen. Bij bestaande koppelingen blijkt dat het signaleren een vast onderdeel van het werkproces wordt en de handelingsverlegenheid daalt. Uiteraard bespaart het Mieke veel tijd en wordt zij, door de koppeling, actief herinnerd en getriggerd om een signaal af te geven. Dit kan plaatsvinden door een verplichte vraag of handeling in MoreCare4, waardoor bewust een afweging wordt gemaakt om wel of geen signaal af te geven. Als laatste kunnen signalen ook makkelijk afgesloten of overgedragen worden, wanneer de jongere niet langer meer door Mieke begeleid wordt.

Kortom: de koppeling zorgt ervoor dat alle informatie snel, up-to-date en duidelijk voor handen is. Hierdoor zal samenwerking en afstemming met het gezin en andere hulpverleners zo optimaal mogelijk plaatsvinden.

Hoe ontstaat zo’n koppeling?

Thorax helpt jullie organisatie graag om de koppeling zo optimaal mogelijk neer te zetten. Door middel van interviews, workshops en analyses zal het huidige werkproces in kaart worden gebracht en besproken. Hierbij worden verschillende praktijksituaties besproken en beslissingen genomen in de werkwijze die bij jullie organisatie past. In mei zijn we dit traject gestart bij Sterk Huis in Goirle. Samen met hulpverleners, managers, cliëntadministratie en klantenbureau is gezamenlijk besloten op welke wijze de Verwijsindex bij hen het beste ingezet kan worden. Vragen die hierbij bijvoorbeeld aan bod komen zijn: “Wie zijn signaleringsbevoegd en bij welke jongeren zal er een signaal afgegeven worden?” en ook: “Wanneer wordt dit signaal afgegeven en/of afgesloten?”.
Met kennis en expertise staat Thorax jullie graag bij in dit proces om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de Verwijsindex .

Interesse?

Maakt jullie organisatie nog niet op de gewenste manier gebruik van de Verwijsindex, maar zou je dit graag naar een hogere prioriteit willen brengen? Het adviestraject van Thorax kan ook los van de koppeling plaatsvinden. Gezamenlijk wordt bekeken wat jullie organisatie nodig heeft om het gebruik te bevorderen. Heb je als organisatie interesse in zo’n adviestraject?
Neem dan contact op met Tessa Disco (disco@thorax.nl) of Bertil Brandse (brandse@thorax.nl).

Ben je als organisatie geïnteresseerd in de koppeling tussen MoreCare4 en jullie lokale Verwijsindex? Laat dan je interesse weten bij NederCare en/of het Platform MoreCare4 via ct.morecare4@nedercare.nl .