13 OKTOBER 2015

Versie 4.9.24 Care4Classic

Vorige week is versie 4.9.24 van Care4Classic verschenen. In deze versie zijn onder andere de volgende aanpassingen verwerkt:

  • Agenda in het kader van de certificering AOIC, waarmee de validatie van het bevestigen van afspraken is geborgd
  • Koppeling met MijnTherapie
  • Verplaatsen van extern product van gemeente naar regio of omgekeerd
  • WLZ 1.1 en JW/WMO 2.0: in het kader van de revisie 1.0.1 van de iJW-berichten is aan het cliëntrecord van de berichten JW305 (aanvang ondersteuning) en JW 306 (aanvang ondersteuning – retour) is de kolom type_verwijzer toegevoegd.
  • Ophalen van EI-berichten via de webservice van Vecozo mogelijk gemaakt
  • Wijzigingen als gevolg van gemeentelijke herindelingen in 2014 verwerkt
  • Alle generieke temps zijn geïntegreerd
  • Diverse meldingen opgelost

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de release-notes van de versie.

NederCare heeft alle wijzigingen in het kader van de transitie verwerkt in de versies 4.9.23 en 4.9.24. Dit houdt in dat vrijwel alle klanten de functionaliteit zoals in deze versies opgenomen nodig hebben en dat wij na oktober 2015 geen ondersteuning meer bieden van versie 4.9.22.