2 DECEMBER 2016

Vernieuwing maninfo met input klanten

We zijn begonnen met het vernieuwen en verbeteren van de mogelijkheden voor het genereren van managementinformatie uit (More)Care4. Tijdens de laatste themabijeenkomst voor gebruikers is dit in een presentatie toegelicht. Naar aanleiding hiervan is afgesproken om op 26 januari a.s. een brainstormsessie met gebruikers te organiseren met het doel informatie uit de praktijk om te halen om te zorgen dat de nieuwe module maximaal aansluit bij de behoeften in de praktijk.

Checking graphs. Searching key data and analyzing.