29 OKTOBER 2015

Userstorysessie vrijheid beperkende maatregelen

Op dinsdag 27 oktober jl. waren een zestal medewerkers van platformleden te gast op kantoor van NederCare voor een userstorysessie over vrijheid beperkende maatregelen. Het was een geslaagde en vruchtbare middag met een opbrengst van 96 userstorys. Deze worden momenteel gerubriceerd en vervolgens vertaald naar een aantal schermvoorstellen. Deze worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het coördinatieteam.IMG_20150908_152824