2 FEBRUARI 2018

Updates nodig voor Berichtenverkeer vanaf 2018

Vanaf 1 april 2018 is er een nieuwe versie van het Berichtenverkeer operationeel. NederCare werkt volop aan de voorbereiding hiervan, maar het betekent in ieder geval voor alle klanten een update van Care4Classic naar versie 4.9.29, van MoreCare4 naar versie 1.10 en ook naar versie 1.10 van de API. Naar verwachting komen deze nieuwe versies omstreeks 25 februari a.s. beschikbaar.

De nieuwe versie worden momenteel getest en hieronder volgt een overzicht van de veranderingen in het Berichtenverkeer voor iJW 2.2 en WMO 2.2:

  • In het declaratiebericht of de factuur worden niet langer adresgegevens meegestuurd. Het BSN volstaat.
  • De retour-codelijst van het declaratie- of factuurbericht wordt aanzienlijk korter en de omschrijvingen zijn eenduidiger geformuleerd en daardoor beter bruikbaar.
  • De codelijsten bij het beëindigen van zorg of ondersteuning – met het Stopbericht – zijn in iWmo gelijkgetrokken met iJw. De omschrijvingen van de codes zijn zorgvuldig samengesteld door de referentiegroep.
  • In de invulinstructies (IV061 en IV062) is informatie opgenomen over het in delen factureren bij een traject of arrangement (in euro’s).
  • In het toewijzingsbericht is alleen het toegewezen product voor die specifieke aanbieder opgenomen. Er is geen onderscheid meer  tussen ‘beschikt product’ en ‘toegewezen product’.
  • Een aantal operationele regels (bedrijfsregels) is verwijderd, naar aanleiding van alle wijzigingen in de berichten.
  • In een JW315 en WM315 is het mogelijk om het commentaarveld te vullen.

Voor de iWLZ2.0  zijn er meer wijzigingen en de wijzigingen zijn meer complex van aard.

Wij verwijzen u voor concrete wijzigingen naar https://www.istandaarden.nl/overzicht-documentatie-iwlz-20

Naar verwachting zijn de testen medio februari afgerond en kunt u via de implementatie tool van 4Consult afspraken inplannen voor installatie in de acceptatie-omgeving (vanaf 1 maart a.s.).  Na een door u uitgevoerd testtraject, kunt u dan de installatie in de productie-omgeving inplannen.

Wij raden u dringend aan om de updates tijdig in te plannen, om er zeker van te zijn dat de software tijdig bijgewerkt is voor het nieuwe Berichtenverkeer.