3 MAART 2017

Uitstel invoering versie 2.1 iWMO en iJW berichten

Als gevolg van problemen met het gemeentelijk netwerk, is de invoering van versie 2.1 van de berichten iWMO en iJW uitgesteld tot juni 2017. Deze informatie heeft ons bereikt via KING en het Zorginstituut Nederland. NederCare volgt de ontwikkelingen uiteraard op de voet om te zorgen dat we voorbereid zijn, zodra de invoering doorgaat.