7 SEPTEMBER 2018

Uitkomsten enquête vermijdbare administratieve lasten; Jeugdzorg Nederland

Om inzicht te krijgen in de onderwerpen die (vermijdbare) administratieve lasten veroorzaken, heeft Jeugdzorg Nederland een enquête uitgezet onder haar leden. Doel was te onderzoeken of de gemaakte afspraken omtrent woonplaatsbeginsel voldoen en of de gekozen standaarden bijdragen aan het streven om vermijdbare administratieve lasten te voorkomen. De uitkomsten zijn verwerkt in een rapport en hieronder volgt een korte samenvatting.

Respons
32 organisaties hebben de enquête ingevuld. Het gaat om 8 GI’s en 24 organisaties J&O. De organisaties die hebben gereageerd zijn voornamelijk organisaties die in veel regio’s actief zijn. Meer dan de helft van de organisaties (59%) is in meer dan 13 regio’s actief en nog eens een kwart in 6 tot 12 regio’s.

Uitkomsten
Uit de enquête blijkt dat voor aanbieders de volgende 3 onderdelen de belangrijkste veroorzaker van administratieve lasten zijn:
1. Productcodes (59%)
2. Het toepassen van het woonplaatsbeginsel (56%)
3. Het verkrijgen van de juiste toewijzing (50%) / contractering (50%)
De percentages verwijzen naar de omvang van de aanbieders die aangeven dat er veel vermijdbare administratieve lasten zijn. De aanbieders konden meerdere antwoorden geven. Er waren ook relativerende keuzen, zoals de administratieve lasten horen bij het stelsel of er zijn wel lasten, maar die zijn goed op te vangen in onze organisatie of onze organisatie is zelf ook nog onvoldoende in staat de standaard toe te passen. De aanbieders die zijn opgenomen in bovenstaande percentages hebben géén van deze relativerende keuze aangevinkt. Deze aanbieders zijn dus van mening dat deze lasten niet bij het stelsel horen, maar dat ze vermijdbaar zijn. Het is een belasting voor de organisatie, want ze kunnen ze niet goed opvangen. En ze zijn afhankelijk van andere partijen om de administratieve lasten te verminderen.