5 NOVEMBER 2015

Tijdig aanpassen voor Berichtenverkeer 2.0!

Zoals al vaker aangegeven wordt per 1 januari 2016 een nieuwe versie van het berichtenverkeer voor WLZ, JW en WMO ingevoerd. De afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan de aanpassing van Care4 hiervoor en de meeste wijzigingen zijn verwerkt in versie 4.9.24 die vorige maand is vrijgegeven. In versie 4.9.25 (release eind november/begin december) zullen de laatste aanpassingen verwerkt worden.

Vanaf 1 januari kunnen via Vecozo alleen nog v2.0 berichten uitgewisseld worden, echter tot 1 april 2016 blijft er een conversietool beschikbaar om eventueel berichten van versie 1 om te zetten naar versie 2 en vice versa. Na die datum is die tool niet meer beschikbaar. Het is dus uiterst belangrijk om er voor te zorgen dat u als organisatie de laatste update hebt geïnstalleerd om de berichtuitwisseling (incl. de facturatie) goed te kunnen laten verlopen.

Wij raden aan om de laatste update, maar in ieder geval versie 4.9.25 uiterlijk in maart 2016 te installeren maar liever nog in februari. Verder is het voor organisaties in de WLZ  (AZR-berichten) cruciaal om een API-server te installeren, zoals ook al eerder aangegeven.

 Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw consultant.

teamwork puzzle work