30 SEPTEMBER 2019

Themamiddag Zorgadministratie op 29 oktober a.s.

Op dinsdag 29 oktober a.s. organiseert NederCare voor haar een themamiddag inzake de zorgadministratie.
Hiervoor zijn uitgenodigd iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de uitvoering van de zorgadministratie, zowel registratief als financieel.

Tijdens deze middag wordt stil gestaan bij de laatste ontwikkelingen op dit vlak de consequenties voor de uitvoering van de administratie en de wijze waarop NederCare dit verwerkt in oplossingen in de software.

Heeft u belangstelling voor deze middag stuur dan een bericht naar info@nedercare.nl