26 JUNI 2015

Studiedag implementatie MoreCare4

Dinsdag 23 juni jl. was er voor deelnemers aan het platform MoreCare4 een studiedag rondom implementatie en de voorbereiding hiervan. Doel van de bijeenkomst was de deelnemers een indruk te geven van wat er allemaal komt kijken bij de overgang van Care4 naar MoreCare4: welke dilemma’s liggen voor? welke keuzemogelijk­heden zijn er? hoe faseer je de aanpak?

Benadrukt werd dat de overgang naar MoreCare4 een mooie gelegenheid biedt om alle werkprocessen tegen het licht te houden en deze te actualiseren en optimaliseren: een mooie kans om “de zolder op te ruimen”.

We kijken terug op een geslaagde dag onder de bezielende leiding van Fons Voormeeren. Een van de conclusies was: er is nog veel te doen en ik ben me beter bewust geworden van de impact.

Er zij afspraken gemaakt voor verdere samenwerking en uitwisseling van informatie.