29 SEPTEMBER 2016

Servicebezoeken Entréa en Yorneo een succes

NederCare onderneemt al geruime tijd actie om de tevredenheid bij en service aan klanten te verhogen. De afgelopen maanden hebben we in dat kader een tweetal zogenaamde servicebezoeken georganiseerd. In een pilot is dit uitgeprobeerd bij Entréa en Yorneo en op basis van de goede resultaten is besloten hieraan een vervolg te geven. Op dit moment wordt de keuze gemaakt voor een volgend servicebezoek.

Bij een servicebezoek gaan we met een delegatie vanuit NederCare, bestaande uit mensen van consultancy, support en ontwikkeling op bezoek bij een klant. Tijdens het bezoek wordt gekeken naar de ervaringen met het gebruik van (More)Care4 en wordt zoveel mogelijk direct en ter plekke opgelost, uitgelegd of aangepast.

Voor de resultaten is het cruciaal dat van de zijde van de klant de delegatie bestaat uit applicatiebeheer, management en gebruikers. Juist omdat veel problemen rondom gebruiksgemak en optimale inzet van de applicatie in het gesprek met alle partijen goed naar voren kunnen komen.

 

How Does It Work