19 APRIL 2016

Rubicon live met MoreCare4

Rubicon jeugdzorg is een jeugdzorgaanbieder in Noord en Midden Limburg en een van de oudste klanten van NederCare. Sinds vorige week zijn daar alle hulpverleners overgestapt op het gebruik van MoreCare4. Hiermee heeft de eerste bestaande klant de overstap gemaakt van Care4 naar MoreCare4. Wij zijn er trots op dat deze overstap goed is gegaan en hebben er alle vertrouwen in dat hulpverleners dit als een grote verbetering gaan ervaren. Temeer omdat Rubicon niet meer erg tevreden was over Care4Classic.

Onder het motto ‘Rubicon helpt je vooruit’ biedt Rubicon kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben de helpende hand. “Samen werken we eraan dat ouders de regie over de opvoeding en het gezinsleven terug krijgen. Samen werken we eraan dat kinderen veilig kunnen opgroeien zonder mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Samen werken we eraan dat jongeren op eigen benen kunnen staan. Wij willen dat elk kind en elk gezin een gelukkige toekomst op kan bouwen. Dat is onze missie. Daar klopt ons hart voor!”

We hebben met MoreCare4 deelgenomen aan een selectietraject en daarbij is de keuze gevallen op MoreCare4. Bij Rubicon hebben we ervoor gekozen in het selectietraject de hulpverleners een belangrijke stem te geven. In de laatste ronde tussen 2 aanbieders, is door een grote groep hulpverleners een demonstratie bijgewoond van beide pakketten en een testcase uitgevoerd. Hieruit kwam MoreCare4 nagenoeg unaniem als beste aanbieder naar voren. Met name de gebruikersvriendelijkheid van de software en de mogelijkheden om cliënten interactief te laten participeren in hun cliëntdossier en daarmee in het eigen zorgproces scoorden hoog.” aldus Erna Theunissen, manager bedrijfsvoering.

logo Rubicon