13 JANUARI 2016

Release MoreCare4 1.1 beschikbaar

Op 18 december jl. was de release van versie 1.1 van MoreCare4. Deze versie is inmiddels uitvoerig getest door gebruikers bij platformleden en kan vanaf nu in klantomgevingen geïnstalleerd en getest worden. In deze versie is de volgende nieuwe functionaliteit opgenomen:

  • diagnose (DSM IV)
  • Screen Shot 2015-12-03 at 14.58.46
  • een tijdlijn voor een goed overzicht van het traject van een cliënt of patiënt

Screen Shot 2015-12-03 at 14.50.32

Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd. We noemen er een paar:

  • overnemen van agenda notities in rapportages
  • het meenemen van doelscore in pdf-documenten
  • opnemen van de adressen van pleeggezinnen