11 FEBRUARI 2016

Probleem en oplossing voor verwijzer in CBS-export jeugdzorg

NederCare heeft contact gezocht met het CBS vanwege een probleem met de CBS-export van jeugdzorgcliënten, waarvan de financiering per 1 januari 2015 is overgegaan naar de gemeente. Omdat de zorg voor deze cliënten al liep vóór 1 januari 2015 is veelal niet aangegeven wie de verwijzer is. Bij de aanlevering van de CBS-export komt nu echter de begindatum 1-1-2015 te staan en als verwijzer onbekend (07). Deze worden nu afgekeurd, omdat code 07 niet meer gebruikt mag worden bij aanvang zorg na 31-12-2014.

Naar aanleiding van de reactie van CBS adviseert NederCare om de startdatum te handhaven op 1 januari 2015 en te kiezen voor het handmatig dan wel met behulp van een script invullen van een verwijzer. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van NederCare.