15 JUNI 2016

Pleegzorg William Schrikker gaat MoreCare4 gebruiken

Onlangs hebben Heidy Blankestijn, directeur William Schrikker Pleegzorg en Zorg & Wonen (aangesloten bij de William Schrikker Groep) en Hans Scharloo (NederCare) het contract ondertekend voor de implementatie van MoreCare4 bij de William Schrikker Pleegzorg.

Wilco Heemskerk, projectleider implementatie MoreCare4 bij William Schrikker Pleegzorg vertelt: ‘ De WSP heeft voor MoreCare4 gekozen omdat het goede oplossingen biedt voor de ondersteuningsbehoefte van de medewerkers van pleegzorg. Bovendien hebben wij ervaren dat NederCare een leverancier is “die voor je rent” met een betrouwbaar en modern Elektronisch Cliënt Dossier’.

overzicht_beelmerk_namen.indd

Over de WSP: Ieder kind wil gewoon kind zijn

Elk jaar komen duizenden kinderen in de jeugdzorg omdat ze, tijdelijk of voor langere tijd, niet meer thuis kunnen wonen. De huidige maatschappelijk visie is om kinderen in de jeugdzorg zo gewoon mogelijk te laten opgroeien. De meest geëigende omgeving is natuurlijk het gezin.

De William Schrikker Pleegzorg (WSP) organiseert pleegzorg voor een bijzondere groep kinderen. De kinderen waar zij pleeggezinnen voor zoeken hebben een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Vaak hebben hun ouders zelf een (licht) verstandelijke beperking. De WSP is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van pleegouders, die de pleegkinderen een thuis geven.

Het contact met de biologische ouders is voor alle kinderen vanzelfsprekend van groot belang. Het grootste deel van de plaatsingen start vanuit het gedwongen kader. Dat kan betekenen dat samenwerking met de biologische ouders in eerste instantie op weerstand stuit. Om die reden heeft de WSP ook de kennis en kunde in huis om biologische ouders te begeleiden naar acceptatie van de plaatsing of – als dit mogelijk is – terugkeer van het kind naar huis.

Gespecialiseerde pleegzorgwerkers ondersteunen, begeleiden en verbinden daar waar nodig. De pleegouders van de William Schrikker Pleegzorg geven de kinderen een veilige en rustige thuishaven, waar ze zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien. Zodat ieder kind gewoon kind kan zijn. In totaal begeleidt de William Schrikker Pleegzorg ongeveer 1350 pleegkinderen.