31 MAART 2015

Pilot MoreCare4 Cello sluit aan op vernieuwing Ondersteuningsplan

Cello is gestart met een pilot in het kader van de ontwikkeling van het elektronisch cliëntendossier MoreCare4. Met een geselecteerde groep persoonlijk begeleiders en coördinerend begeleiders worden de eerste nieuw ontwikkelde onderdelen van MoreCare4 in de praktijk getoetst. De pilot sluit aan bij de wens van Cello om het Ondersteuningsplan te vernieuwen en te actualiseren. Met deze pilot heeft Cello de kans om te kijken of functionaliteit van het vernieuwde Care4  goede aanknopings­punten biedt om de gewenste aanpassingen in het Ondersteuningsplan te realiseren.

Zie ook het artikel in ‘Ik zie jou?’ in het magazine Cello Zien van maart 2015.

2015 artikel Cello MoreCare4