22 APRIL 2016

Ook veranderingen GGZ volwassenen in 2017

In het licht van de geplande veranderingen in 2019, zullen er geen grote veranderingen meer worden doorgevoerd in de huidige systematiek, toch zijn er een aantal grotere wijzigingen voorzien voor 2017:

De belangrijkste verandering voor alle GGZ-zorgaanbieders is de invoering van DSM-5. Vanaf 1 januari 2017 moeten diagnoses verplicht worden vastgelegd volgens de DSM-5 methodiek. Dit geldt zowel voor initiële als voor vervolg DBC’s. NederCare zal klanten zoveel mogelijk ondersteunen bij de noodzakelijke aanpassingen. Onder andere door automatische conversieroutines e.d. Op dit moment wordt alleen gekeken naar de gespecialiseerde volwassenen GGZ waardoor bijvoorbeeld aan aantal jeugddiagnoses in de nieuwe methodiek ontbreken. Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ook die elementen naar DSM-5 omgezet worden.

Achter de schermen zullen de DSM-5 diagnoses nog (automatisch) worden omgezet naar DSM IV-coderingen,  waardoor wordt voorkomen dat allerhande procedures moeten worden aangepast in de validatie, berekening en facturering wat de invoering per 1 januari 2017 in gevaar zou brengen.

Een tweede grote verandering is de invoering van een kwaliteitsstatuut per 1 januari 2017. Voor Care4 zal dat geen directe gevolgen hebben, maar organisatorisch en bij de contractonderhandelingen kan dat gevolgen hebben. Het is aan te raden de berichtgeving daarover in de gaten te houden.