24 NOVEMBER 2015

OGH, Pactum en BJ Brabant kiezen ook voor MoreCare4

Onlangs heeft ook de CONRISQ Groep een contract getekend met NederCare voor de aanschaf van MoreCare4. De CONRISQ groep is een holding waarbinnen zelfstandige stichtingen hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen.  Dit betreft Pactum jeugd en opvoedhulp, Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium, Bijzonder Jeugdwerk en De Rooijse Wissel. De eerste drie jeugdstichtingen hebben MoreCare4 aangeschaft.

Pactum is al langer klant van NederCare en dus bekend met het pakket en de dienstverlening van NederCare. In het selectietraject is aan de hand van een pakket van eisen, goed gekeken naar alle ontwikkelingen en de eisen die dit met zich meebrengt. De ervaringen tot nu toe met Care4 en de mogelijkheden van MoreCare4 zijn goed tegen het licht gehouden. Op basis hiervan is een afgewogen en volmondige keuze gemaakt voor (More)Care4. Rudy Ahrens, hoofd informatie & zorgadministratie bij Pactum,  verwoordt het zo: “Na een kritische en uitvoerige selectie van verschillende pakketten, bleek dat wij ook met veel vertrouwen in de toekomstige ontwikkelingen met MoreCare4 opnieuw kiezen voor NederCare.”

De Heldringstichting en Bijzonder Jeugdwerk gebruiken momenteel respectievelijk een zelf ontwikkeld systeem en een standaardsysteem van een andere leverancier, maar concludeerden dat dat niet meer passend is en onvoldoende toekomstmogelijkheden biedt. Zij kiezen nu ook voor (More)Care4 vanwege het grote gebruiksgemak, de optimale aansluiting bij de werkprocessen en de moderne uitstraling. Ellen Willemsen: “(More) Care4 sluit maximaal aan bij onze wensen met betrekking tot gebruiksgemak en als marktleider in de jeugdzorg is NederCare voor ons een goede partner.”

Het gezamenlijk streven van Conrisq is “groot in kleinschaligheid”. De (keten)partners zijn complementair in doelgroep en hulpaanbod. Op deze manier geven zij inhoud aan de ontschotting en levensloop-benadering. Dit resulteert in een optimaal sociaal maatschappelijk rendement. Veiligheid èn behandeling zijn leidend bij de begeleiding van cliënten en hun gezin.  Cliënten  worden snel geholpen en met de juiste interventie. Dit lukt omdat de groep beschikt over een breed multidisciplinair palet aan professionele hulpverlening en behandeling en wordt gezorgd voor een passende en veilige ontwikkelomgeving. Dat kan zijn in hun eigen huis of op een andere locatie.

Het pakket van NederCare sluit maximaal aan bij de werkwijze en gewenste facilitering voor de medewerkers, zoals naar voren kwam in het selectietraject.