9 NOVEMBER 2017

Nieuwe Monitor JeugdzorgPlus

Per 01-01-2018 wordt een nieuwe dataset van de Monitor JeugdzorgPlus in gebruik genomen.  Naar verwachting wordt de nieuwe dataset deze maand definitief vastgesteld door Jeugdzorg Nederland.

NederCare heeft als softwareleverancier van veel JeugdzorgPlus aanbieders hierover al verschillende malen contact gehad met Jeugdzorg Nederland.

Tot op heden vullen de meeste instellingen handmatig alle gegevens in de monitor applicatie. De bedoeling is dat er een nieuwe koppeling gerealiseerd wordt in het 1e kwartaal van 2018.

Dit betekent dat de nieuwe gevraagde gegevens vanaf 01-01-2018 geregistreerd moeten worden in het ECD. NederCare zal er voor zorgen dat de gegevens vanaf genoemde datum geregistreerd kunnen worden in Care4.

Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen wij onze klanten nader informeren.