16 OKTOBER 2015

NederCare in publicatie ‘Innovatie in de Care’ van M&I Partners

M&I partners heeft een publicatie ‘Innovatie in de Care: relatie ECD met domotica, e-health en PGD’ samengesteld. Hieraan is meegewerkt door 11 ECD leveranciers, waaronder NederCare. Deze leveranciers geven hun visie op de ontwikkeling van het ECD en aansluitend heeft M&I Partners dit voorzien van hun visie en samenvatting.

Zie voor meer informatie: http://mxi.nl/publicaties/1504/innovatie-in-de-care.htm