27 JUNI 2018

NederCare heeft certificaat NEN 7510 behaald

NederCare heeft op 29 mei 2018 het certificaat voor NEN 7510 van test- en certificeringsbedrijf DEKRA ontvangen. Dit geeft aan dat NederCare voldoet aan  de eisen met betrekking tot beveiliging van privacygevoelige gegevens.

We zijn trots op het behalen van dit certificaat om daarmee aan te tonen dat voor NederCare en al haar medewerkers de veiligheid en integriteit van privacygevoelige gegevens hoog in het vaandel staan.

De certificering is uitgevoerd door DEKRA, één van de grootste test- en certificatie-instellingen ter wereld. DEKRA heeft uitgebreide expertise in het auditen en certificeren van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en informatiebeveiliging.

Het certificaat NEN 7510 heeft betrekking op de veiligheid van gegevens in de zorg en stelt aan organisaties die daarmee werken specifieke eisen.  De NEN 7510 biedt een nadere invulling van de eis tot passende beveiliging van de AVG en kent beheersmaatregelen  op basis van geïdentificeerde risico’s, om de vertrouwelijkheid, de beschikbaar en de integriteit van gegevens te (waar)borgen. Bewijsbaar voldoen aan de norm in de vorm van certificering is dan een passende beveiliging.