29 OKTOBER 2015

MoreCare4 v1.0

Onlangs is alweer de volgende versie van MoreCare4 beschikbaar gekomen. Gezien de rijkdom aan functionaliteit hebben we deze versie omgedoopt tot v 1.0. Deze versie is inmiddels in productie en in pilot bij onze klanten.

Naast een verbetering van de reeds eerder opgenomen functionaliteit is de versie uitgebreid met deze onderdelen:

  • doelrealisatie: maakt het mogelijk om bij een cliënt doelen te registreren en deze ook te scoren in een te kiezen vorm.
  • dagschema groep/afdeling (in de praktijk ook wel looplijst genoemd): geeft een overzicht van alle afspraken en activiteiten voor of met een bepaalde groep of de leden van die groep.
  • zoeken: met de ingebruikname van een externe zoekmachine is het mogelijk om de applicatie te doorzoeken op een wijze die de meeste mensen van Google kennen.

Met deze nieuwe functionaliteit komen we tegemoet aan een aantal belangrijke wensen van onze gebruikers. Bijgevoegd enkele schermprints om een indruk te geven van deze nieuwe ontwikkelingen.

Screen Shot 2015-10-29 at 14.31.25

Dashboard van de hulpverlener

Screen Shot 2015-10-29 at 14.39.01

Doelrealisatie

Screen Shot 2015-10-29 at 14.40.12

Dagschema/activiteitenoverzicht

Screen Shot 2015-10-29 at 14.41.49

Zoeken in werkdocumenten