3 MAART 2017

MoreCare4 heeft veiligheidstest goed doorstaan

In februari is de applicatie MoreCare4 getest op veiligheid voor benadering van buitenaf en heeft hiervoor een goede beoordeling ontvangen. De organisatie ITSec heeft onder andere de top-10 beveiligingsrisico’s volgens de OWASP-standaard getoetst en vastgesteld dat MoreCare4 bovengemiddeld scoort op veiligheid in vergelijking met andere vergelijkbare applicaties. Geconstateerd is dat de applicatie voldoet aan de eisen voor een robuust framework, controle van de authenticatie en over het geheel genomen voldoet aan de eisen voor een goede toegangsbescherming.

security