25 OKTOBER 2016

Ketentest XML-berichten gaat niet door

Tot onze grote teleurstelling hebben wij bericht gekregen van i-Sociaal Domein gemeenten en zorgaanbieders dat de ketentest voor XML-berichten geen doorgang kan vinden.

Wel gaat de toetsing in het kader van het Groene Vink-traject gewoon door en mogelijk kan NederCare nog deelnemen aan een specifieke ketentest, omdat wij de software voor het nieuwe berichtenverkeer al zo goed als klaar hebben en King en de VNG ter voorbereiding op de grote ketentest een specifieke test met onze software wilden uitvoeren.

Dit betekent voor ons als NederCare, maar ook voor onze klanten, dat er op een andere manier getest moet worden en daarmee wordt meer testinspanning van klanten gevraagd. Klanten moeten daarom rekening houden met een extra testinspanning, maar bovendien zorgt het wegvallen van de ketentest ervoor dat het onvermijdelijk is dat we in de praktijk nog tegen problemen aan lopen. Wij raden al onze klanten daarom dringend aan om ruim vóór 3 april a.s. (de invoeringsdatum) vertrouwd te raken met het gebruiken en versturen van XML-berichten.

Per 3 april 2017 is een big bang-overgang op iWmo/iJw versie 2.1 gepland voor het iWmo- en iJw-berichtenverkeer via de landelijke infrastructuur (GGK en VSP). Hiervoor was beoogd om een ketentestomgeving (KTO) beschikbaar te stellen. Met deze voorziening zouden softwareleveranciers autonoom hun XML-releases kunnen testen. Daarnaast zou het gebruik van de omgeving meer inzicht bieden in het correct functioneren van de infrastructuur, met inbegrip van de retour-berichten en foutafhandeling.

Door onverwachte tegenvallers blijkt het niet mogelijk om op korte termijn een KTO te realiseren die deze twee doelstellingen volledig ondersteunt. De ontwikkelinspanningen voor zowel de KTO als het voorbereiden van de infrastructuur en de software op XML nemen meer tijd in beslag, inclusief een ketentesttraject. De kwaliteit van de software gaat voor ons boven alles en voordat wij het beschikbaar kunnen stellen aan softwareleveranciers willen wij het goed hebben getest. Daarnaast speelt mee dat het aanbieden van acceptabele ondersteuning van de KTO meer kosten met zich mee zou brengen dan voor de VNG verantwoord was.

Programma i-Sociaal Domein en de VNG hebben daarom besloten de KTO niet beschikbaar te stellen voor het XML-traject en prioriteit te geven aan de kwaliteit van de productie-omgeving voor XML.

teamwork