18 DECEMBER 2015

Jaarovergang WMO/JW en gevolgen voor het berichtenverkeer.

Het GGK (Gemeentelijk Gegevensknooppunt) is niet bereikbaar tussen donderdag 31 december 2015 om 8:00 uur (AM) en maandag 4 januari 2016 8:00u AM. Deze tijd wordt gebruikt om de software voor het doorzenden van berichten aan te passen voor versie 2.0. Vecozo houdt deze zelfde sluitingsperiode aan. Zij zijn dus in die periode “gesloten” voor alle JW en WMO berichten. Dat betekent dat instellingen in die periode geen berichten kunnen up- of downloaden.

Instellingen doen er goed aan te zorgen dat op 30 december 2015 alle berichten zijn opgehaald en afgehandeld incl. het verzenden van de retourberichten.

 

Businessman welcome year 2016. Business new year card concept.

 

Vanaf 4 januari 2016 kan alleen nog met versie 2.0 berichten gecommuniceerd worden tussen zorgaanbieders (Vecozo) en gemeenten (GGK). Als een instelling nog geen versie 2.0 berichten kan verwerken/aanmaken (vanaf Care4 versie 4.9.25), moeten alle berichten handmatig en stuk voor stuk worden geconverteerd via de conversieroutine op de website van Vecozo. Sommige gemeenten zijn gesloten in de kerstperiode en zullen pas in januari retourberichten versturen.

Volgens de releasekalender van de softwareleveranciers van gemeentelijke software, komen de eerste softwaresystemen pas beschikbaar medio december 2015 of zelfs pas begin januari 2016. Veel gemeenten zullen dus nog geen berichten versie 2.0 kunnen gebruiken of verwerken. Consequentie hiervan is dat nieuwe functionaliteit in versie 2.0 berichten en nieuwe berichten (315 e.d.) nog niet gebruikt kunnen worden in de communicatie met die gemeenten. Bovendien worden de nieuwe berichten in de meeste gemeentelijke systemen nog niet ondersteund in de versie die nu wordt vrijgegeven. Voor de meeste systemen geldt dat deze aanpassing pas vanaf de voorjaarsrelease (dus vanaf maart/april/mei). Verder ondersteunen veel gemeentelijke systemen berichten JW321 niet.

Let op: de omzetting naar versie 2.0 betreft ook de berichten 303 en JW321. Bovendien kan het zijn dat de gemeentelijke systemen per bericht kunnen afwijken en voor het ene bericht al wel versie 2.0 kunnen verwerken, maar voor het andere nog niet. In dat geval moet er dus ook een conversie van het bericht plaatsvinden van 2.0 naar 1.0. Voor gemeenten gebeurt dat automatisch door het GGK, maar bij zorgaanbieders niet.