16 FEBRUARI 2018

iWLZ-planning

Op 1 april 2018 wordt iWlz 2.0 van kracht. Deze release kenmerkt zich door  flexibele toewijzing van zorg met meer mogelijkheden voor zorglevering op maat voor de cliënt, zonder een complexe administratie.

iWlz 2.0 heeft­ gevolgen voor administratieve processen in het werkveld. Ook is het zo dat iedereen iWlz 2.0 op hetzelfde moment in gebruik neemt en dat na de migratieperiode het berichtenverkeer tijdelijk flink toeneemt. Daarom is een grondige en tijdige voorbereiding essentieel. Hierdoor profiteert u na de migratie optimaal van de voordelen van iWlz 2.0.

Voor een soepele migratie is het van belang om uw cliëntenbestand up-to date te hebben. Neem daarom contact op met uw zorgkantoor om de mogelijkheden van een bestandsvergelijking te onderzoeken.

  • Zorg ervoor dat uw administratie op orde is: alle MAZZEN en MUTTEN zijn op tijd verstuurd. Met terugwerkende kracht aanleveren via het berichtenverkeer is niet mogelijk.
  • Na de implementatie van iWlz 2.0 worden voor alle cliënten in de Wlz nieuwe toewijzingen verstuurd zodat de nieuwe gegevens in uw administratie terechtkomen. Zorg voor voldoende capaciteit voor de verwerking van het extra berichtenverkeer.
  • Wilt u correcties aanbrengen over de periode vóór 1 april 2018? Neem dan contact op met uw zorgkantoor over de wijze waarop correcties doorgevoerd kunnen worden.

Bron Istandaarden