7 AUGUSTUS 2019

Veel issues opgelost in versie 1.15 MoreCare4 en Care4Classic

Eind juni is versie 1.15 van MoreCare4 en Care4Classic vrijgegeven. De inhoud hiervan is gepresenteerd tijdens een Webinar, de video hiervan is voor klanten ook terug te zien.

Vanaf versie 1.15 lopen de versies en releasemomenten van MoreCare4 en Care4Classic gelijk.

Belangrijkste nieuwe onderdelen zijn:

  • mogelijkheid van geforceerde toegang tot een dossier; bijvoorbeeld voor crisisdienst.
  • verbeteringen van de widget pleeggezinnen
  • aanpassing van de functionaliteit voor het versturen van brieven
  • nieuwe opzet van het scherm onderhoud
  • verbetering van het configuratiescherm
  • wijzigingen in de functionaliteit producten o.a. een aparte wizard voor het aanvragen
  • toevoegingen in de functionaliteit agenda; o.a. het delen van de agenda en de lijstweergave

Het is een versie geworden waarin heel veel kleine en grotere issues zijn opgelost op heel veel onderdelen van de applicatie. Dit alles in aanloop naar de nieuwe themagerichte aanpak vanaf versie 2.0.

Zoals we al geruime tijd doen zijn ook voor deze versie filmpjes beschikbaar met instructies voor applicatiebeheerders.