7 DECEMBER 2015

Groene Vink behaald voor iWlz 1.1, WMO en JW

Groene Vink

Voor de iWlz-berichten zijn de aangeleverde testbestanden voor Groene Vink met goed resultaat getoetst en daarmee is de inhoudelijke toetsing van de Groene Vink afgerond en hebben we ook voor dit type berichten een Groene Vink behaald.  Meer informatie is te vinden op www.istandaarden.nl .

Op 7 december 2015 hebben wij bericht ontvangen dat ook voor de berichten in het kader van de WMO en JW het traject succesvol doorlopen is en dat wij ook hiervoor een Groene Vink ontvangen.