1 OKTOBER 2015

Geslaagde userstorysessie pleegzorg

IMG_20150908_152839 IMG_20150909_124325

Op dinsdag 8 september jl. hebben we een userstorysessie pleegzorg gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hebben 16 enthousiaste pleegzorgmedewerkers van de organisaties betrokken bij het Platform MoreCare4, royaal input geleverd voor de ontwikkeling van de voor hun werk noodzakelijke functionaliteiten in MoreCare4.

Het heeft een rijke oogst aan userstorys opgeleverd. Het ontwikkelteam gaat hiermee aan de slag om een ontwerp te maken en na goedkeuring door het coördinatieteam MoreCare4, wordt begonnen met de ontwikkeling hiervan en wordt bepaald in welke release dit wordt opgenomen.

Aansluitend hierop is op 30 september jl. een verdiepingssessie gehouden met functioneel en applicatiebeheerder. Ook deze bijeenkomst heeft veel opgeleverd. De resultaten worden verwerkt in het verder ontwerp dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het coördinatieteam (CT) van het Platform MoreCare4.