4 MEI 2017

Gebruikersvereniging over thema dataveiligheid

Tijdens de bijeenkomst van de Gebruikersvereniging op 11 april jl. is uitvoerig stil gestaan bij de veiligheid van de data in MoreCare4. Dit onder andere naar aanleiding van het feit dat NederCare is begonnen aan het traject voor certificering volgens de NEN7510.

Het betekent dat alle medewerkers van NederCare zich nog meer bewust zijn van het belang van een zorgvuldige omgang met de gegevens van klanten, maar bovendien worden er aanvullende maatregelen genomen. Zoals het streng toezien op meldingen in Topdesk zonder cliëntgegevens; een nog strenger wachtwoordbeleid en het feit dat we een security-test op ons systeem hebben laten uitvoeren.

Nog belangrijker dan alle technische en organisatorische maatregelen, is het bewustzijn van medewerkers. Dat bleek ook weer tijdens de bijeenkomst: in veel gevallen is gebruiksgemak voor de medewerker in tegenspraak met een maximale veiligheid van de data. Het is de kunst om hier een goede en voor iedereen werkbare balans in te vinden.