2 DECEMBER 2015

Facturatie en berichten 2016

teamwork

Op dit moment werken we volop aan de aanpassingen van de facturatie en het berichtenverkeer voor 2016. Onder andere door het behalen van de certificering “Groene Vink” voor het berichtenverkeer,  zorgen we dat Care4 optimaal wordt aangepast aan de nieuwe eisen voor declaratie en facturatie.

In versie 4.9.25 (die op 4 december a.s. wordt vrijgegeven) zijn alle op dit moment bekende aanpassingen verwerkt; inclusief die voor de DBC’s 2016! In de volgende versie (januari 2016) zullen dan nog de laatste aanpassingen voor de facturatie worden verwerkt. Het gaat daarbij om aanpassingen, die nu nog niet of onvoldoende bekend zijn.

Klanten moeten er dus rekening mee houden dat ze voor de facturatie 2016 zowel versie 4.9.25 als 4.9.26 zullen moeten installeren. Mocht u hierover vragen hebben dan raden wij u aan contact op te nemen met uw consultant, maar ook voor de afstemming van de installatie kunt u het best contact opnemen met de consultant.