24 MAART 2016

Enthousiaste reacties op demo MoreCare4 versie 1.2

Op 8 maart jl. was er een demo voor de leden van het Platform MoreCare4 met betrekking tot de nieuwe functionaliteit in versie 1.2. Dit was een heel geslaagde bijeenkomst, waar veel vertegenwoordigers aanwezig waren. De reacties waren heel positief: “Nuttig door de directe uitleg en de  gelegenheid om vragen te stellen.”

Afgesproken is om dit in ieder geval bij elke nieuwe release aan te bieden.

Screen Shot 2015-12-03 at 14.58.46