30 JUNI 2017

Combinatie Jeugdzorg zet eerste stappen met gebruik cliëntportaal

Met de ingebruikname van het cliëntenportaal beoogt Combinatie Jeugdzorg dat er meer openheid, transparantie en gedeeld eigenaarschap van dossiers ontstaat, in het belang van cliënten en de doelstellingen van de organisatie. Belangrijke eerste stap hierin is het cliëntportaal, waarmee in april 2017 gestart is. Een aantal ouders en jongeren vanaf 12 jaar heeft een account gekregen, waarmee zij toegang hebben tot een gedeelte van hun eigen elektronisch cliëntendossier (ECD). Streven is dat eind 2017 alle cliënten toegang hebben tot hun eigen cliëntportaal. In een volgende fase zullen ook pleegouders via een portaal toegang krijgen tot hun pleegouderdossier. Het portaal van MoreCare4 zoals het nu in gebruik is genomen, is een eerste opzet en moet, zoals we inmiddels gewend zijn, in co-creatie aan de hand van de praktijk verder ontwikkeld worden. NederCare is heel blij met de rol van voorloper van Combinatie Jeugdzorg. Natuurlijk zijn er nog volop inhoudelijk wensen, zoals meer functies, die de hulpverlening online kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld het uitwisselen van beeldmateriaal), instructiefilmpjes en artikelen. Op deze manier werken we als leverancier en klant aan een interactieve omgeving waarbinnen dossiervoering geen statisch maar een dynamisch proces is, waarin hulpverlener en cliënt actief participeren.

Hoe werkt het cliëntportaal bij Combinatie Jeugdzorg?
Ouders, jongeren en hun hulpverlener kunnen via het portaal op een toegankelijke én veilige manier informatie met elkaar delen en uitwisselen. In het cliëntportaal:

  • vindt de cliënt zijn of haar persoonlijke agenda met de geplande hulpverleningscontacten.
  • is er berichtenuitwisseling met de hulpverlener mogelijk.
  • en heeft de cliënt toegang tot het eigen hulpverleningsplan.

Via het portaal kan de cliënt eventuele aanvullingen op het hulpverleningsplan aangeven, zijn of haar akkoord doorgeven of vragen stellen. Het cliëntportaal biedt een beveiligde omgeving waarbinnen gecommuniceerd kan worden, waarmee we de privacy van cliënten nog beter beschermen.