18 DECEMBER 2015

Certificering AOIC

Controlling word cloud, business concept

Zoals al eerder gemeld is NederCare volop bezig met de certificering van de AOIC-processen. Wij hopen dit traject in het 1e kwartaal van 2016 af te kunnen sluiten met het behalen van een certificaat volgens het NOREA-kader. Tijdens de themabijeenkomst van de Gebruikersvereniging op 8 maart a.s. zullen we hier uitvoerig bij stilstaan.