9 MEI 2017

Certificaat ZekeREzorg behaald!

Zoals al eerder gemeld is NederCare al enige tijd bezig met de certificering van de AOIC-processen. Inmiddels is dit traject afgerond met de afgifte van een certificaat volgens het NOREA-kader ZekeREzorg:

Q-Concepts Accountancy B.V. heeft een onderzoek uitgevoerd naar de opzet en het bestaan van het stelsel van beheersmaatregelen in Care4Classic versie 4.9.28 en MoreCare4 versie 1.5 aan de hand van het NOREA beoordelingskader ZekerREzorg 1 (update 2015): beoordelingskader voor betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) voor de DOT-systematiek (‘DBC’s Op weg naar Transparantie’), gedateerd 14 april 2015. Aanvullend heeft het onderzoek zich gericht op de opzet en het bestaan van de relevante algemene IT beheersmaatregelen rondom Care4Classic versie 4.9.28 en MoreCare4 versie 1.5, welke afgeleid zijn van het COBIT raamwerk, zoals gedefinieerd door de Information Systems Audit and Control Association (ISACA). De resultaten van het onderzoek zijn door Q-Concepts Accountancy B.V. beschreven in het assurance-rapport d.d. 5 mei 2017.

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit rapport, neem dan contact op met NederCare om de voorwaarden tot verstrekking te bespreken.