29 OKTOBER 2015

Budgettaire kaders Wlz 2016 bekend

Op 2 oktober jl. heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Tweede Kamer met de ‘Kamerbrief over kaders langdurige zorg 2016’ geïnformeerd over het definitieve kader voor de contracteerruimte Wet langdurige zorg (Wlz) 2016 en het maximale budget voor het persoonsgebonden budget (pgb).

Zoals aangekondigd in het plan Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen, zal fors worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het leven in verpleeghuizen. In totaal is hiervoor in de begroting van VWS vanaf 2016 aanvullend € 140 miljoen oplopend tot structureel vanaf 2020 € 210 miljoen beschikbaar gesteld. Daar bovenop wordt de geplande taakstelling uit het regeerakkoord op de Wlz van € 45 miljoen in 2016 geschrapt.

http://hervorminglangdurigezorg.nl/actueel/nieuws/budgettaire-kaders-wlz-2016-bekend