29 JUNI 2017

Blockchain oplossing voor de administratieve druk?

Vrijwel gelijktijdig zijn twee artikelen verschenen waarin Thomas Geelkerken zijn visie uiteenzet en onderbouwt. Lees het artikel op de website van Pluryn en op AG Connect.

Thomas Geelkerken, informatiemanager bij Pluryn, is een groot voorstander van blockchain. Blockchain vormt een antwoord op de (enorm) toegenomen administratieve druk in de samenwerking tussen zorginstellingen en gemeenten sinds ‘de transitie’ in 2015 een feit werd. Blockchain  versoepelt en versimpelt. “Het werkt als een digitaal grootboek waartoe alle betrokken partijen toegang hebben en waarin ze alle transacties kunnen zien”, zoals Thomas het zelf formuleert.