5 MEI 2017

Berichtenverkeer in XML: extra aandacht voor facturatie en installatie MoreCare4 1.6.2 en Care4Classic 4.9.28.3!

Het berichtenverkeer voor de Jeugdwet en WMO migreert per 12 juni a.s.  van versie 2.0 naar 2.1. Dit betekent een grote verandering; met name omdat de 2.0 berichten als bestand met platte tekst in versie 2.1 worden verwerkt als XML-bestand. Vervolgens kunnen de berichten alleen als ZIP-bestand worden geüpload naar Vecozo.

Ook de JW303- en WMO303- bestanden zijn in XML-format en moeten per factuur gezipt en geüpload worden naar Vecozo.

Wij hebben vanaf versie 4.9.28.X de aanpassingen in het berichtenverkeer verwerkt in Care4Classic en vanaf versie 1.6 van MoreCare4. We raden alle klanten aan om de releasenotes van Care4Classic goed in de gaten te houden, omdat hierin vermeldt wordt of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn, die van invloed zijn op het berichtenverkeer 2.1.

Verder betekent het voor veel van onze klanten de installatie en inrichting van een, voor deze nieuwe versie van het berichtenverkeer noodzakelijke, API-server (Application Programming interface). Deze API communiceert met Care4, zet het bericht klaar in XML-format en zorgt voor de communicatie met Vecozo (op basis van een zogenaamd systeemcertificaat).

Het is ook mogelijk om via de API rechtstreeks te communiceren met de webservice van Vecozo, waardoor het niet langer nodig is berichten te down- of uploaden naar Vecozo. Hiervoor geeft u in Care4 aan dat u wilt communiceren met de webservice van Vecozo, waarna de verdere verwerking van het berichtenverkeer in Care4 gelijk is aan de huidige verwerking. Wij werken aan een handleiding voor de webservice van Vecozo, die wij via Topdesk zullen publiceren.

Voor communicatie met de webservice van Vecozo is een systeemcertificaat vereist. Mocht u dit niet hebben dan kunt u dit aanvragen bij Vecozo: https://formulier.vecozo.nl/formulier/certificaataanvragen

Het is voor het berichtenverkeer 2.1 dus noodzakelijk om:

  • een API-server te installeren en in te richten (versie 1.6.2 of hoger)
  • de laatste versie 4.9.28 van Care4Classic in productie te hebben (op dit moment is dat 4.9.28.3)
  • (voor klanten met MoreCare4) minimaal versie 1.6.x. van MoreCare4 in productie te hebben
  • (indien nog niet aangevraagd) zorgen voor een (systeem-)certificaat van Vecozo https://formulier.vecozo.nl/formulier/certificaataanvragen

Een consultant van NederCare neemt contact op voor het maken van een afspraak voor de noodzakelijke installatie (en/of upgrade).

Verder is het heel belangrijk om ter voorbereiding op deze wijziging het migratiedraaiboek op i-sociaal domein: http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/landelijk-draaiboek-migratie-ijw-20-naar-ijw-21 goed door te nemen.

Extra aandacht voor facturatie en declaratie

Bij deze migratie is extra aandacht nodig voor de facturatieberichten. Als het declaratiebericht verzonden wordt vóór 12 juni a.s., is het een 2.0-bericht. Als het bijbehorende retour-bericht verzonden wordt na 12 juni a.s., dan is het bericht in versie 2.1. In de keten kunnen deze berichten niet meer aan elkaar gekoppeld worden. Zo ontstaan gebroken berichtenparen, want het retour-bericht van de gemeente komt niet aan bij de aanbieder.

Om gebroken berichtenparen te voorkomen is landelijk een freeze-periode afgesproken. Het advies is deze landelijke freeze te hanteren:

  • Stuur als zorgaanbieder uiterlijk 28 mei factuur- of declaratieberichten naar gemeenten. Stuur tussen 29 mei en 12 juni a.s. 13.00 uur geen nieuwe declaratie- of factuurberichten.
  • Stuur als gemeente uiterlijk voor 8 juni a.s. een retourbericht op alle ontvangen factuur- of declaratieberichten.
    Facturen en declaraties waar geen retourbericht op is ontvangen vóór 8 juni, kunnen niet meer verwerkt worden na 12 juni 2017.

Meer informatie

De retour-berichten zijn echter cruciaal voor het proces en vermoedelijk kunnen gemeenten nog enige tijd retourberichten in 2.0 aanmaken en Care4 kan deze ook nog inlezen. Dus als de gemeente niet in staat is retourberichten naar u te versturen, stel dan voor om nog 2.0 retourberichten te sturen buiten de keten om (bijvoorbeeld via e-mail) zodat u een en ander gewoon kunt afhandelen.