30 JUNI 2017

Berichtenverkeer 2.1 uitrol verloopt naar verwachting

Inmiddels verloopt 85% van het Berichtenverkeer 2.1 naar wens. Na een intensieve voorbereidingsperiode en in nauwe samenwerking met alle klanten is op 12 juni jl. de nieuwe versie van het Berichtenverkeer in gebruik genomen. Zeker de eerste week waren er de verwachte aanloopproblemen, maar dankzij de inzet van alle betrokkenen konden die ook snel worden opgelost.

In de eerste week waren er problemen met de webservice, maar dat bleek gelukkig snel op te lossen en verder waren er problemen met de koppeling van bepaalde berichtenseries. Ook dat kon snel opgelost worden.

Inmiddels heeft ook een belangrijk deel van de klanten gekozen voor de webservice van Vecozo, omdat dit toch aanzienlijke voordelen oplevert waar het gaat om administratieve lasten. Wel doen zich hier ook nog wat problemen voor en ook daar wordt hard aan een oplossing gewerkt.